post@eideba.no | +47 52 71 90 30
121a

Eide Bygg & Anlegg AS leverer nøkkelferdige modulbaserte kontor og administrasjonsbygg.

Vi har lang erfaring med en sikker og god byggeprosess, hvor relativt lite av arbeidet blir utført på selve byggeplassen.

Modulene produseres innendørs i fabrikken og samtidig utføres grunnarbeidet på tomten, slik at modulene heises inn og monteres på en ferdig ringmur. Slik sikrer vi en tørr byggeprosess med tett bygg i løpet av en dag. Disse fordelene kombinert med kortere byggetid gjør kostnadene lavere enn ved tradisjonelle bygg.

Vi kan tilby ulike fasadeløsninger i blant annet tre og aluminium.

På forespørsel kan vi i samarbeid med kunden utarbeide forslag til plan og fasadeløsninger tilpasset deres ønske og behov.

LEASING:

Modulbaserte administrasjonsbygg regnes som driftsmidler og kan dermed leasingsfinansieres.

Vi kan være behjelpelige med å fremskaffe tilbud om leasing finansiering.

NEDSKRIVING:

Kunder som kjøper modulbygg vil kunne nedskrive dette raskere enn hva tilfellet er med ordinære bygg.

Ta kontakt med Nils Tore Staalesen for spørsmål eller forespørsel om tilbud på modulbasert kontor-/ adm. bygg.