post@eideba.no | +47 52 71 90 30
HMS & Kvalitet

Eide Bygg & Anlegg AS har satt sine verdier for fremtiden.

 Våre verdier er kjernen i vårt styringssystem og motiverer oss til innsats og prestasjoner.

Gjennom våre verdier forplikter vi oss i ord og handling.

Vi setter strenge krav til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere.

 Vi ser det som vår forpliktelse ovenfor våre kunder å bli ansett som en kvalitetsleverandør. Med dette mener vi:

  • Levere produkter med riktig kvalitet til avtalt tid
  • Møte kundenes nødvendige responstid i alle aspekter
  • Designe/ prosjektere effektive modulbaserte bygg som kommer sluttbrukeren til gode
  • Å ha et dynamisk og effektivt kvalitetssystem som støtter den ovennevnte filosofien

Eide Bygg & Anlegg AS anerkjenner at beskyttelse av helse og sikkerhet for ansatte samt miljøvern er av største betydning i alle våre prosesser. Bevissthet og kompetanse for forebyggende sikkerhetsarbeid vil bli fremmet ved systematisk sikkerhetsopplæring og trening, både internt og med våre underleverandører.

Eide Bygg & Anlegg AS skal fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon innen modulbygg med en ambisjon om å bli klimanøytralt selskap innen 2050. Vi velger å gå forsiktig frem «skynde oss sakte» slik at vi ikke risikerer å påvirke miljøet i feil retning med våre tilpasninger og endringer. Vi ønsker å gjøre våre miljø endringer basert på dokumenterte resultater.

Eide Bygg & Anlegg AS er ISO 9001: 2015-sertifisert, Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og kvalifisert etter Achilles JQS og StartBANK.

ISO 9001: 2015 Sertifikat

StartBANK