Kontorbygg

eidebyggoganlegg-vegvesenet
Eide Bygg & Anlegg AS leverer nøkkelferdige modulbaserte kontor og administrasjonsbygg.

Vi har lang erfaring med en sikker og god byggeprosess, hvor lite av arbeidet blir utført på selve byggeplassen.

Modulene bygges samtidig med at grunnarbeidet utføres, og disse produseres innendørs som igjen sikrer en tørr byggeprosess. Disse fordelene kombinert med kortere byggetid gjør kostnadene lavere en ved tradisjonelle bygg.

Vi bruker ulike fasadeløsninger i tre, aluminium osv.

På forespørsel kan vi i samarbeid med kunden utarbeide forslag til plan og fasadeløsninger tilpasset deres ønske og behov.

LEASING:

Modulbaserte administrasjonsbygg regnes som driftsmidler og kan dermed leases.

Vi er behjelpelige med leasingfinansiering.

NEDSKRIVING:

Kunder som kjøper modulbygg vil kunne nedskrive dette raskere enn hva tilfellet er med ordinære bygg.

Ta kontakt med Rune Eide for spørsmål eller forespørsel om tilbud modulbasert kontorbygg/administrasjonsbygg.

For mer informasjon kontakt

Rune Eide
Daglig leder

Tlf:
+47 52 71 90 30
Mob:
+ 47 91 55 83 85
E-post:
rune@eideba.no