Midlertidige kontorer for Kværner Stord

Kværner kontor

Kværner fikk i mai 2012 et intensjonsbrev fra Lundin Norway AS for engineering, innkjøp og fabrikasjon (EPC) av dekket til Edvard Grieg-plattformen (tidligere Luno). Antatt kontraktsverdi er 8 milliarder kroner, eksklusive opsjoner for offshore oppkobling og ferdigstillelsesassistanse. Det meste av arbeidsomfanget vil bli utført i Norge.

Da Kværner Stord trengte midlertidige kontorer til ingeniørene i Lundin kontaktet de Eide Bygg & Anlegg, vi fikk raskt satt opp kontorer og møterom på Kværner Stord sitt anlegg.  Kværner Stord fikk oppdraget med dekket og utstyrsmodul for Edvard Grieg-plattformen.