Entreprenørservice

Karmsund Havnevesen

20.06.13

Eide Bygg & Anlegg tar på seg totalentrepriser inne modulbygg, det mange ikke vet er at vi også utfører betydelig mange vedlikeholdsjobber i løpet av et år. I mai hadde vi blant annet vedlikehold på nybbyget til Karmsund havnevesen og Statoil på killingøy. Vi skiftet også tak på en seksmannsbolig for borettslag. Har din bedrift behov for for tjenester innen vedlikehold av bygg kommer vi gjerne på en befaring.

Oppdrag vi kan utføre er:

Fasadevask

UHT (ultra høytrykk) spyling opptil 2800 bar.

Betongrehabilitering

Maling

Taktekking

Innredningsarbeider m.m