Bella Ludwiga

Bella Ludwiga

Bella Ludwiga er utleid til Bergen Group BMV på Laksevåg:

«Bella Ludwiga» ankom Bergen søndag 12. januar, og vi har inngått fast leieavtale for 6 måneder + opsjoner om ytterligere forlengelse. Flotellet ligger godt fortøyd i tørrdokken til Bergen Group BMV, og skal innlosjere temporær arbeidskraft under utrustningen av det største offshore skroget i Bergen Group BMVs historie.

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Kjempeskrog-ankom-Laksevag-3045988.html#.UuZ3B6nKxD9